קריאת שמע שעל המיטה - נוסח כל העדות, הלכות ומנהגים

נוסח קריאת שמע שעל המיטה

באתר זה תוכלו למצוא את נוסח קריאת שמע שעל המיטה על פי כל העדות, עם כל התוספות המתאימות ליום זה:

 

הרקע לקריאת שמע שעל המיטה

קריאת שמע על המיטה היא סדר של קריאת שמע, בקשות וברכות שאומרים בלילה לפני השינה.

בגמרא נאמר:

"אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצווה לקרותו על מיטתו" (ברכות ד:)

"הנכנס לישון על מיטתו אומר מ'שמע ישראל' עד 'והיה אם שמוע' ואומר ברכה "ברוך המפיל חבלי שינה על עיני... יהי רצון... שתשכיבני לשלום.. ותצילני מפגע רע... ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו" (ברכות ס:)

צריך להסמיך תפילת קריאת שמע לשעת השינה ולא להפסיק שתיהן בדיבור או באכילה, בפרט לאחר אמירת "ברכת המפיל".

עיקר התפילה כוללת את ברכת המפיל (ברכה שתוכנה הוא בקשת שמירה בזמן השינה), קריאת שמע ופסוקי רחמים שונים על פי מנהגים שונים, שיסודם בדברי האר"י, התפילה כוללת את נוסח הוידוי זאת על מנת להתוודות על מעשי אותו יום ולכפר על החטאים, אם היו. כמו כן,יש הכוללים את מזמור צ"א וקכ"א מתהלים.

ישנם המוסיפים את תפילת "אנא בכח", מזמור ס"ז בתהלים.

 

הלכות קריאת שמע וקריאת שמע שעל המיטה

באתר זה תוכלו למצוא את הלכות קריאת שמע וקריאת שמע שעל המיטה של פוסקי זמננו: